banner2

Pedagogisch visie

Pedagogisch visie

Kinderen hebben van nature de drang om zich te ontwikkelen, zowel verstandelijk als lichamelijk. Dat doen ze op hun eigen manier, in hun eigen tempo, uitgaande van hun eigen karakter en talenten. In principe volgen de meeste kinderen daarbij een aantal herkenbare fasen. Maar soms slaat een kind een stapje over of laat een volgende fase wat langer op zich wachten.

Onze medewerkers herkennen het ontwikkelingsniveau van ieder kind. Ze kunnen zich verplaatsen in hun belevingswereld en spelen in op de individuele behoeftes. Ze zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen hun eigen ontdekkingen kunnen doen. Ze prikkelen hun nieuwsgierigheid en dagen hen uit een stapje verder te gaan. Ze streven naar een goede balans tussen het individuele belang en het groepsbelang.