banner2

Pedagogisch visie

Pedagogische doelen

Q-kids werkt in haar dagverblijf aan 4 pedagogische doelen:

 1. Het bieden van veiligheid, zowel emotioneel als fysiek
 2. Het tot ontwikkeling brengen van persoonlijke competenties: zelfbeheersing
  • Emotionele competenties: kijk, ik mag er zijn
  • Cognitieve competenties: kijk, ik voel, denk, doe en ontdek
  • Communicatieve competenties en taal: luister, ik kan het zelf zeggen, herkennen
  • Motorisch-zintuigelijke competenties: kijk, ik kan het zelf, het lukt me
  • Creatief-beeldende competenties: kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken
 3. Het tot ontwikkeling brengen van sociale competenties: Het kind krijgt de kans zichzelf te ontwikkelen en leert het omgaan met andere kinderen.
 4. Het tot ontwikkeling brengen van normen en waarden/morele competenties: Het kind kan op een respectvolle, sociale en zorgvuldige manier met anderen en zijn omgeving omgaan.