banner2

Pedagogisch visie

Pedagogische principes

De medewerkers van Q-kids geven vanuit de onderstaande principes vorm aan de opvang.

Wij zorgen voor  een veilige en aangename pedagogische leerklimaat. Hierdoor voelen de  kinderen zich op hun gemak wat resulteert in een vertrouwensband met één of meer pedagogisch medewerkers. De kinderen voelen zich ook vertrouwd en veilig tussen de andere kinderen in de groep.

Bij Q-kids is de opvoeding van jonge kinderen gebaseerd op samenwerking met de ouders.

Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving; hun ouders, pedagogisch medewerkers, hun speel kameraadjes en de fysieke omgeving.

Kinderen nemen niet passief over wat volwassenen aandragen. Ze leren door spelen, doen, uitproberen, kijken, imiteren, meedoen en aanwijzingen. Ze bouwen samen met anderen een gedeelde wereld op.

De pedagogisch medewerkers hebben een actieve rol. Ze scheppen voorwaarden voor leren en ontwikkelen. Ze creëren kansen door activiteiten aan te bieden.