banner2

Pedagogisch visie

Spelen

Spelen is de manier om grip te krijgen op de omgeving. Hierbij is het van essentieel belang dat kinderen voldoende ruimte krijgen om grenzen te verleggen. Het kind verwezenlijkt dit door spelenderwijs leren en onderzoekend te spelen. Hierom ziet Q-kids  spelen als een essentieel onderdeel van de ontwikkeling.