banner2

Pedagogisch visie

Taalstimulering

Bij Q-kids wordt er gedurende de hele dag met kinderen gesproken om hun taal te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers stimuleren in de interacties met kinderen het taalgebruik en taalbegrip. Door middel van taalaanbod op maat wordt het kind gestimuleerd om de taalvaardigheid te ontplooien.