banner2

Voor Ouders

Dagindeling

De dagindeling van de baby’s die worden opgevangen worden zoveel mogelijk aangepast aan de dagindeling van Q-kids let wel de baby’s leren dat geleidelijk aan. ook wordt er gekeken naar indeling die de ouders thuis hanteren.

In het dagverblijf van Q-kids worden de kinderen op vaste tijden verschoond, tenzij dit eerder noodzakelijk blijkt te zijn.

De dagindeling van de dreumesen en peuters wordt volgens onderstaande structuur iedere dag herhaald. Bij mooi weer, tijdens uitstapje of verjaardagen kan het voorkomen dat het dagschema iets veranderd.

De onderstaande dagindeling:

08.00 – 09.30 kinderen komen binnen, vrij spel

09.30 – 10.00 opruimen, verschonen/toilet de kinderen krijgen wat te drinken sap/water

10.00 – 11.00 kringspel, zingen,ontwikkelingsspel, activiteit, peutergym

11.00 – 12.00 verschonen/toilet

12.00 – 13.00 lunchen

13.00 – 15.00 de kinderen slapen

15.00 – 16.00 verschonen en aankleden

16.00 – 17.00 yoghurt, sap, water en warme maaltijd

17.00 – 17.45 vrij spelen, activiteiten, kinderen worden opgehaald

17.45 – 18.00 overdracht, opruimen