banner2

Voor Ouders

Het plaatsingsgesprek

Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt de ondernemer de consument uit voor een plaatsingsgesprek. In dit gesprek komen de wensen en aandachtspunten van de betrokken partijen aanbod. De betrokken partijen spreken daarbij af om elkaar regelmatig te informeren over  eventuele bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, zorgvraag, ziekte en dergelijke). 

De ondernemer wijst er in het plaatsingsgesprek op dat de consument als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.  Q-kids kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van spullen die meegenomen worden van huis. Deze afspraken worden bij het plaatsingsgesprek zowel schriftelijk als elektronisch bevestigd door de betrokken partijen.