banner2

Voor Ouders

Uurtarieven 2015

Kinderopvangtoeslag: nieuw in 2015

Maximale vergoeding per uur omhoog

De kosten voor kinderopvang stijgen. Daarom gaat het maximumuurtarief omhoog. In 2015 krijgt u maximaal:
€ 5,48 per uur voor gastouderopvang.

Stoppen met werken: nog 6 maanden kinderopvangtoeslag
Stopt u in 2015 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit was 3 maanden.

Gaat u binnen deze 6 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken. Hebt u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. Dit moet in ieder geval voor 31 december 2015.

Gelijk aantal opvanguren
Hebt u meer kinderen die naar de kinderopvang gaan? Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Hebt u kinderen met evenveel opvanguren? En zijn de kosten niet even hoog? Dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding. Eerder was dit het kind met de laagste kosten. Hierdoor kunt u iets minder kinderopvangtoeslag krijgen.

Bent u op zoek naar meer informatie of wilt een proefberekening maken! De precieze voorwaarden vindt u op www.toeslagen.nl