banner2

Voor Ouders

Ziektebeleid

Ziektebeleid

Het doormaken van een aantal veel voorkomende infectieziekten behoort tot de normale ontwikkeling van een kind, hierdoor bouwen ze weerstand op.Deze ziekten zijn over het algemeen eenvoudig van mens op mens overdraagbaar. Op plaatsen waar veel kinderen samenkomen, zoals op scholen en van zelfsprekend ook in de kinderopvang, is er grote kans op verspreiding van de meest voorkomende infectie ziekten. In de laatste jaren is het inzicht m.b.t. het omgaan met de verschillende ziektes en de daarbij behorende verschijnselen duidelijk aan het veranderen. Het was vroeger zo dat een kind met koorts met een kruik onder de wol moest, tegenwoordig wordt een kind luchtig gekleed en / of toegedekt. Het is belangrijk voor ouders om te weten wat ons beleid is ten aanzien van een ziek kind. Aan de hand van het "ziektebeleid" bepaalt de leiding van Q-kids wanneer uw kind wel of niet naar de kinderopvang kan komen of wanneer uw kind moet worden opgehaald van de opvang.

Bij ziekte van een kind letten wij op:

A de gezondheid en het welbevinden van het kind;

B de gezondheid van de andere kinderen.

Geregeld maken ouders zich zorgen over de lichamelijke kwetsbaarheid van hun kind. Zij hebben dan soms de neiging voorzichtig aan te doen. Verzuim heeft dan pas echt zin als thuisblijven beter voor het kind is dan naar de opvang gaan. De gezondheid van het (in lichte mate) ziek kind wordt minder snel bedreigd dan velen denken. Voor kinderen met verhoging (tot 38,5 oC) is het bijvoorbeeld niet schadelijk buiten te spelen.

Ondanks dat kinderen ziek zijn kunnen ze best meedoen met de activiteiten. Het ongemak dat ze ervaren bijvoorbeeld als zij een snotneus hebben of bij lichte pijn hoeft helemaal niet groter te zijn dan wanneer ze thuis waren gebleven. Als een kind op de opvang duidelijk merkbaar ziek wordt, worden de ouders gebeld. Kinderen die zich niet lekker voelen hebben vaak behoefte aan extra aandacht. Sommigen willen graag de meest vertrouwde persoon (één van de ouders) om zich heen hebben. Soms kan inspanning voor het zieke kind teveel worden. In deze gevallen is het kind thuis beter op zijn plaats.

Veel besmettelijke ziekten worden al overgedragen voordat het ziek kind verschijnselen vertoont en voordat de diagnose gesteld wordt. In deze situaties is het niet mogelijk om besmetting te voorkomen. Wanneer het echter mogelijk is zal de groepsleiding de besmetting proberen te beperken.Het is de verantwoordelijkheid van u als ouder om de opvang op de hoogte te brengen van een mogelijke besmettelijke ziekte van uw kind.Het is de verantwoordelijkheid van de opvang om ouders te informeren over een op de opvang heersende besmettelijke ziekte.

Uw kind moet alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma krijgen of gehad hebben.Wat doet de opvang als uw kind ziek is? Allereerst kijken we naar het algemene beeld, bijvoorbeeld:

Heeft uw kind verhoging, voelt het zich merkbaar ziek, drinkt uw kind nog voldoende en speelt het nog. De groepsleiding zal, als uw kind tekenen van ziekte vertoont, u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van zijn/haar toestand.Als een kind zich echt ziek voelt en zich ook zo gedraagt, dan zullen we u vragen uw kind te komen halen.

Bij gastouderopvang Q-kids kan door de kleinschalligheid en flexibiliteit in hun mogelijkheid tegemoet komen aan de behoefte en de verzorging van een ziek kind dit tot een zekere hoogte.

Wat kunt u doen als uw kind ziek is? Als uw kind niet fit is maar zich wel goed voelt kunt u uw kind brengen. Geef aan de groepsleiding door dat uw kind niet fit is, zodat zij extra op uw kind kan letten. Geef ook door waar u die dag direct bereikbaar bent.Als uw kind ziek is en thuis blijft, wilt u dit dan doorgeven aan de en daarbij de aard van de ziekte noemen.

Medicijngebruik op de opvang

De groepsleiding zal uw kind nooit op eigen gezag medicijnen  geven. Zij zullen u altijd vragen het formulier "medicijninname" in te vullen en te ondertekenen. Op dit formulier wordt de naam van het kind, de naam van het medicijn, de dosering alsmede de manier van toedienen (druppelen, slikken) ingevuld. Dit formulier hoeft niet te worden ingevuld bij homeopathische middelen. Leidsters in de kinderopvang mogen eenvoudig medische handelingen als:

• een schaafwond behandelen

• een splinter verwijderen

• insmeren van huidaandoeningen

• toedienen van voorgeschreven medicatie (pil, zetpil, drankje, mondspoeling temperatuur opnemen (met een digitale thermometer)

• ogen druppelen

Preventie in de kinderopvang

Bij heersende kinderziektes geven wij een brief mee of een mondelingen mededelingen met gegevens over de ziekte en de eventuele verschijnselen

* Wij leren de kinderen om na het toiletgebruik de handen te wassen met water en zeep

* Wij wassen de handen van de kinderen voor het eten en na het buitenspelen;- Wij leren de kinderen bij het hoesten hun hand voor de mond te houden;-

* Wij reinigen regelmatig het speelgoed

* Wij gebruiken geen handdoeken om de handen af te drogen maar keukenrol  en gooien ze direct weg

* Wij maken de aankleedtafel na ieder gebruik buurt schoon met sop

* Wij maken snotneuzen schoon met papieren tissues en gooien ze direct weg

* Wij laten de kinderen steeds in een eigen bedje slapen met eigen beddengoed

Meest voorkomende ziektes

Bof:

Verschijnselen: Dikke wangen en hals, pijn in of achter het oor vooral bij kauwen of slikken, droge mond, soms koorts, soms hoofdpijn.

Advies aan ouders: De ziekte is matig besmettelijk vanaf 6 dagen voor tot 9 dagen na het begin van de zwelling.

Beleid kinderopvang: De bof moet gemeld worden aan de GGD. Een kind mag niet komen zolang de ziekte besmettelijk is en het kind algemene ziekteverschijnselen heeft.

Diarree:

Verschijnselen: Waterdunne ontlasting, kan samen gaan met koorts, misselijkheid en braken, verschijnselen duren ongeveer 2 dagen.

Advies aan ouders: Als het aanhoudt huisarts raadplegen.

Beleid kinderopvang: Extra aandacht voor de hygiëne. Bij 3 of meer kinderen met ernstige diarree meldt Q-kids dit bij de GGD. Het kind mag komen/blijven als de diarree in de luier blijft zitten of als het kind op tijd de w.c. haalt. Loopt de diarree echter langs de benen, dan moet het kind thuis blijven of worden opgehaald.

Hersenvliesontsteking:

Verschijnselen: Plotselinge hoge koorts, hoofdpijn, sufheid, lichtschuwheid en stijve en pijnlijke nek bij het optillen van het hoofd (nekkramp).

Advies aan ouders: Snelle diagnose door huisarts en behandeling met o.a. antibiotica.

Beleid kinderopvang: Hersenvliesontsteking moet door de behandelend arts gemeld worden bij de GGD. Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen meer heeft, mag het naar de opvang.

Hoofdluis:

Verschijnselen: Hoofdluis zijn kleine beestjes die dicht op de hoofdhuid zitten. Ze leggen eitjes (neten) die grijswit van kleur zijn en lijken op roos. Ze zitten vast aan het haar, de aanwezigheid van hoofdluis geeft vaak hevige jeuk, vooral achter de oren en in de nek.

Advies aan ouders: Behandelen met speciale middelen, te verkrijgen bij de drogist of apotheek. ALTIJD MELDEN AAN DE LEIDSTERS, OOK ALS HET KIND BEHANDELD IS.

Beleid kinderopvang: Het kind moet direct behandeld worden. Het wordt aan de ouders gemeld en dienen zelf met een shampoo de haren te wassen, deze is verkrijgbaar bij de apotheek.

Kinkhoest:

Verschijnselen: In het begin een gewone verkoudheid met niezen, lichte koorts en prikkelhoest, gaat over in hevige hoestbuien met gierend geluid. Opgeven van taai slijm en braken kan voorkomen.

Advies aan ouders: Huisarts bezoeken om diagnose te stellen, eventuele behandeling met antibiotica volgt.

Beleid kinderopvang: Kinkhoest moet door de behandelend arts gemeld worden bij de GGD. Als de diagnose kinkhoest wordt gesteld, is de besmettelijke periode meestal grotendeels verstreken en heeft mogelijke besmetting al plaatsgevonden. Het is daarom niet zinvol kinderen van de kinderopvang te weren. Voor kinderen jonger dan 12 maanden, die geen of onvoldoende vaccinaties tegen kinkhoest hebben gehad en zwangere die op het punt staan te bevallen, is het belangrijk na contact met eenkinkhoest patiënt contact op te nemen met de huisarts.

Koortslip:

Verschijnselen: Er vormen zich meestal blaasjes rond de mond die vocht bevatten. Na enkele dagen springen ze open, waarna zich een korstje vormt. De koortslip jeukt hevig. De klachten duren ongeveer een week, maar kunnen telkens terugkeren.

Advies aan ouders: Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats door aanraking van de blaasjes. De besmettelijkheid is voorbij als zich een korstje heeft gevormd.

Beleid kinderopvang: Kind mag weer komen als de blaasjes zijn ingedroogd en er zich een korstje heeft gevormd.

Krentenbaard/kinderzeer:

Verschijnselen: Begint met een blaasje, dat openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat.

Advies aan ouders: Huisarts raadplegen. Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk, tot de blaasjes zijn ingedroogd.

Beleid kinderopvang: Kinderen met een krentenbaard/kinderzeer mogen pas weer op de kinderopvang komen twee dagen na het starten van een antibiotica behandeling of als de blaasjes zijningedroogd of de wond bedekt is.

Loopoor/Middenoorontsteking:

Verschijnselen: Het trommelvlies is kapot gegaan en er komt pus uit het oor; het ziet eruit als snot en het stinkt.

Advies aan ouders: Huisarts raadplegen. De pus is zeer besmettelijk.

Beleid kinderopvang: Een kind met een acute middenoorontsteking voelt zich veelal ziek en zal niet op de opvang komen, of u zult verzocht worden het kind op te halen.

Mazelen:

Verschijnselen: Hoge koorts, neusverkouden, harde droge hoest, rode ogen (lichtschuw), vlekken aan de binnenkant van de wang, rood omrande witte stippen, vlekken vloeien in elkaar over.

Advies aan ouders: Het kind is besmettelijk vanaf 1 á 2 dagen voor het begin van de uitslag tot 5 dagen na het verschijnen van de uitslag. De ziekte duurt ongeveer 2 weken en gaat vanzelf over.

Beleid kinderopvang: Mazelen moet door de behandelend arts gemeld worden aan de GGD. Een kind mag niet komen tijdens de besmettelijke periode en zolang er algemene ziekteverschijnselen zijn.

Ontstoken ogen:

Verschijnselen: Roodheid, zwelling en pijn, meestal in beide ogen bij een virusinfectie. Rode ogen, opgezette oogleden, gele of groene pus uit het oog bij een bacteriële infectie.

Advies aan ouders: Huisarts raadplegen.

Beleid kinderopvang: Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen meer heeft, mag het naar de opvang.

Rodehond:

Verschijnselen: Kind is nauwelijks ziek (licht verkouden, opgezette lymfeklieren achter oren en nek). Soms zijn keel en gehemelte rood. Na 24 uur verschijnen de eerste rode vlekjes op het gezicht en verspreiden zich binnen een paar uur over de romp en ledematen.

Advies aan ouders: Het kind is besmettelijk 5 dagen voor tot 5 dagen na het verschijnen van de vlekjes.

Beleid kinderopvang: Rode hond moet door de behandelend arts gemeld worden bij de GGD. Een kind mag niet komen tijdens de besmettelijke periode en zolang er algemene ziekteverschijnselen zijn. In verband met het risico voor zwangere vrouwen is het raadzaam om de huisarts te laten vaststellen of het om rode hond gaat of om een andere vlekjes-ziekte.

Roodvonk:

Verschijnselen: Hoge koorts, keelpijn, braken, op de tweede dag ontstaan kleine puntvormige rode vlekjes, vooral in de nek, op de borst, onder de oksels, bij de ellebogen, in de liezen en aan de binnenkant vande dijbenen. De tong is eerst geheel beslagen, later geheel rood met puntjes. Na 10 dagen verbleekt de huiduitslag en begint de huid te vervellen.

Advies aan ouders: Huisarts bezoeken voor antibioticakuur.

Beleid kinderopvang: 24 uur na behandeling met antibiotica is de besmettelijke periode voorbij. GGD wordt door de kinderopvang geïnformeerd, wanneer zich binnen 10 dagen twee gevallen van roodvonk voordoen, of drie gevallen binnen een maand. In sommige gevallen verricht de GGD bron- en contactonderzoek.

RS-virus

Beleid kinderopvang: Het RS-virus veroorzaakt een ontsteking van de luchtwegen en komt vooral in de wintermaanden voor. De verschijnselen zijn:

* verstopte neus met afscheiding

* Hoesten dat kan leiden tot overgeven

* Benauwdheid en belemmerde ademhaling

* Koorts

Advies aan ouders: Huisarts raadplegen

Beleid kinderopvang: Kinderen hoest- en niesdiscipline aanleren.

Schimmelinfecties ringworm:

Verschijnselen: Huiduitslag begint met rode vlekken, waarop soms blaasjes ontstaan. De huid gaat opdeze plekken schilferen. De roodheid breidt zich uit vanaf de rand van de rode vlek. De ringworm ontstaat wanneer in het midden van deze plek de genezing begint. Deze schimmelinfectie kan overal op het lichaam optreden.

Advies aan ouders: Huisarts raadplegen.

Beleid kinderopvang: Een kind mag niet komen tijdens de besmettelijke periode. Het is besmettelijk zolang de schilfering aanwezig is.

Schimmelinfecties: zwemmerseczeem:

Verschijnselen: Schimmelsoort die zich bij voorkeur ontwikkelt tussen de tenen en vingers, maar soms ook op de nagels, oksels en huidplooien. Het gaat gepaard met jeuk en verweking van de huid.

Advies aan ouders: Droog natte voeten goed af, laat niet op blote voeten lopen.

Beleid kinderopvang: Kind mag komen.

Verkoudheid:

Verschijnselen: Niezen, hoesten en/of waterige afscheiding uit de neus, maar ook soms keelpijn, hoofdpijn en/of koorts

Advies aan ouders: Als het kind constant verkouden is, snurkt, uit de mond ruikt, slecht hoort of hangerig blijft, is het verstandig de huisarts te raadplegen.

Beleid kinderopvang: Kinderen hoest- en niesdiscipline aanleren. Laat kinderen thuisblijven als het kind merkbaar ziek is of koorts heeft.

Vijfde ziekte:

Verschijnselen: Lichte koorts, grote en kleine rode vlekken, beginnend in het gezicht en zich verspreidend over het gehele lichaam.

Advies aan ouders: Kind is nauwelijks ziek. De vlekken verdwijnen binnen 1 á 2 weken.

Beleid kinderopvang: Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen heeft, heeft weren van de kinderopvang geen zin, omdat de besmettelijke periode juist voor het ontstaan van de uitslag ligt als de ziekte nog niet als zodanig herkenbaar is. De GGD adviseert om zwangeren die in contact zijngeweest met de vijfde ziekte, contact met de huisarts op te laten nemen.

Waterpokken:

Verschijnselen: In het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn, na een paar dagen kleine rode bultjes waarop blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken. Waterpokken is besmettelijk vanaf een dag voor hetontstaan van de blaasjes tot alle blaasjes zijn ingedroogd. De kans dat er al andere kinderen besmetzijn voordat je ziet dat een kind waterpokken heeft is zeer groot.

Advies aan ouders: Het vocht in de blaasjes is besmettelijk, probeer krabben te voorkomen.

Beleid kindercentrum: Als het kind geen algemene ziekteverschijnselen heeft en de eventuele blaasjes zijn ingedroogd, mag het naar de kinderopvang.

Wormen: aarsmaden:

Verschijnselen: Witte wormen in de ontlasting van 1 cm lang. 's Avonds en 's nachts legt het wijfje eitjes rond de anus. Deze veroorzaakt jeuk en/of vage buikklachten en/of diarree.

Advies aan ouders: Bezoek huisarts.

Beleid kinderopvang: Na behandeling mag het kind komen. EXTRA AANDACHT VOOR DE HYGIËNE.

Zesde ziekte:

Verschijnselen: Plotseling hoog oplopende koorts die 3 tot 5 dagen aanhoudt. Kleine vlekjes die zich vooral op romp en gezicht bevinden.

Advies aan ouders: Het is een onschuldige ziekte die spontaan geneest. De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, totdat de vlekken zijn verdwenen.

Beleid kinderopvang: Na de besmettelijke periode mag het kind weer komen.

Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. Medicijnen dienen in hun orginelle verpakking te zitten. Ouders dienen een medicatie-formulier te ondertekenen waarop zij vermelden welk medicijn wanneer en welke dosering moet worden toegediend.